Je bezpečné užívat trazodon s alkoholem?

Bezpečnost trazodonu s alkoholem závisí na dávce a specifikach případu pacienta. Výstražné štítky pro tuto drogu vyvinuté výrobcem a schválené regulačními agenturami často doporučují proti užívání alkoholu, protože mohou způsobit některé nežádoucí účinky horší. Poskytovatel péče o pacienty však může určit, že mírná konzumace alkoholu při užívání trazodonu není nebezpečná. Pacienti mohou s touto problematikou diskutovat s lékařem, aby zjistili, která opatření by měla dodržovat při užívání trazodonu.

Tato léčiva je antidepresivní léčivo, které může být předepsáno i pro jiné příčiny. Primárním problémem v případech, kdy pacienti užívají trazodon s alkoholem, je, že lék působí na některé ze stejných receptorů, jako je alkohol. Alkohol může způsobit vedlejší účinky léku, jako je únava, zmatenost a dezorientace, mnohem horší. Pacienti užívající trazodon s alkoholickým nápojem mohou být vystaveni riziku nehod při provozu těžkých strojů nebo jízdy, což je důvodem k obavám.

Některé antidepresiva mají také tendenci zvýšit depresivní a sebevražedné symptomy u pacientů. Lékař se může rozhodnout, že změní léčbu nebo změní dávku tak, aby se o tom vypořádal, ale mezitím může alkohol přinést pacientovi mnohem horší pocity. Lidé, kteří právě začali užívat drogu, se mohou chtít vyhnout alkoholu, dokud neuvidí, jak na ni reagují. Užívání trazodonu alkoholem v těchto případech může být nebezpečné, protože pacient může vstoupit do depresivní nebo sebevražedné epizody kvůli kombinaci léku a alkoholu.

U pacientů, kteří dobře reagují na lék, mírné pít nemusí být riziko. To by mohlo zahrnovat sklenici piva nebo vína nebo výstřel tvrdého alkoholu. Pro zmírnění účinků alkoholu mohou pacienti užívat s jídlem. Při prvním příznaku symptomů, jako je dezorientace, deprese nebo špatná motorická koordinace, mohou pacienti chtít snížit alkohol a nemohli by uvažovat o tom, že by neměli alkohol pít. Pokud tyto příznaky přetrvávají i bez pití, mohou indikovat, že pacient má špatnou reakci na léčbu.

Pacienti, kteří se zotavují z závislosti na alkoholu, mohou užívat trazodon, který jim pomůže spát a potlačit některé příznaky abstinence. Tito jedinci musí být opatrní kolem alkoholu, především proto, že mohou ohrozit jejich zotavení. Užívání trazodonu alkoholem v těchto případech se nedoporučuje, protože by mohlo ohrozit zdraví pacienta kromě toho, že vyvolá opakující se návykové chování.