Jaké jsou funkce svalů v lidském těle?

Svaly v lidském těle plní několik důležitých funkcí. Jejich primární funkcí je pohyb, dobrovolný i nedobrovolný, a také tělo, které pomáhá udržovat držení těla. Zdravé, silné svaly také stabilizují mnoho kloubů těla a určují celkovou tělesnou sílu. Další funkcí je vytvářet teplo jako vedlejší produkt jiných procesů.

Nejzřejmější funkcí svalů je pohyb. Dobrovolné hnutí zahrnuje vědomé úsilí ze strany jednotlivce a příklady zahrnují chůzi, ohýbání, zkroucení a zvedání. Zahrnuje také jemné pohyby motoru, například psaní nebo hraní nástroje. Typ svalu, který je obvykle zodpovědný za dobrovolné pohyby, se nazývá skelet, je to pruhovaný sval, který má pod mikroskopem pruhovaný nebo pruhovaný vzhled. Kostní svaly jsou přiléhající k kostem a způsobují lokomotorizaci smykem, utažením a uvolněním.

Druhý typ pohybu je nedobrovolný a probíhá automaticky. Příklady zahrnují dýchání, pohyb jídla trávicí soustavou a bít srdce. Tyto pohyby se vyskytují bez nějakého úsilí od jednotlivce a mnoho z nich udržuje život a pokračuje, pokud člověk spí nebo je v bezvědomí. Různé signály řídí tyto nedobrovolné činnosti a svaly, které tyto pohyby provádějí, jsou často hladké, s výjimkou pruhovaného srdečního svalu.

Další funkcí svalů v lidském těle je podpora. Kostní svaly neustále pracují na podpoře těla a pomáhají udržovat držení těla, ať už sedí nebo stojí. Svaly také podporují, stabilizují a posilují klouby tím, že drží kosti ve správné poloze, zejména v oblastech, kde se části kloubu nelehnou těsně, jako jsou ramena a boky. Kosterní svaly jsou také důležité pro stanovení celkové tělesné síly a schopnosti provádět různé fyzické úkoly. Udržování silných svalů je užitečné pro celkové zdraví a pohodu.

Svaly jsou také důležité pro udržení správné tělesné teploty. Jak svaly spotřebovávají živiny, které poskytují energii pro pohyb, část energie vytváří teplo – odhaduje se, že až 75% takto vyprodukované energie uniká. Vzhledem k tomu, že kosterní svaly tvoří velké procento celkové tělesné hmotnosti, je množství vytvářeného tepla významné a hraje důležitou roli při udržování zdravé teploty.