Co je to isokinetický dynamometr?

Isokinetický dynamometr je zařízení používané v kontextech fyzické terapeutické a sportovní kondice, které se často podobají polohovací židli připojené k nastavitelnému pevnostnímu stroji a počítačové řídící jednotce. V podstatě přístroj měří výkony různých svalových skupin, avšak složité aplikace umožňují širokou škálu citlivých měření síly pro četné úhly a rychlosti. Lékaři mohou naprogramovat řadu testovacích a cvičebních režimů, které se zaměřují na všechny periferní klouby těla. Měření mohou zahrnovat sílu, točivý moment, odpor a únavu.

Výkony cílových svalů se zaznamenávají do počítače, vyjádřené jako točivý moment, nebo síla působící v určité vzdálenosti od osy otáčení spojů. Izokinetický dynamometr dokáže přizpůsobit řadu pohybů svalů, jako jsou izometrické, izokinetické a izotonické pohyby. Dynamometr moduluje síly, aby zabránil zranění, protože reaguje na vnější síly a přestane fungovat, když se přerušená síla zastaví. Tato funkce činí stroj životně důležitým prvkem při fyzikální terapii a rehabilitačním testování.

Tato technologie zahrnuje mnoho hodnotných a rehabilitačních metod ve všech hlavních kloubech těla. Mezi možnými pohyby může být izokinetický dynamometr použit k měření ohybů, pronací, únosů a dalších pohybů, jakož i jejich protizánětů. Ovládání počítače a dotykového panelu umožňuje operátorům provádět úpravy sil, rychlostí a rozsahů pohybu pro konkrétní požadavky pacienta. Údaje o biofeedback jsou shromažďovány a zpřístupněny pro analýzu a výpis.

Automatické limity síly naprogramované do isokinetického dynamometru umožňují pohyb v rámci bezpečných rozsahů, aby nepřekročily žádoucí úrovně síly. To umožňuje, aby zařízení pomohlo snížit kloubní výpotek a vyvinul rozsah pohybu a síly. Přílohy zajišťují propojení s klouby, jako je kotník, koleno a rameno. Motor se může otáčet a posunout tak, aby odpovídal požadované poloze, a pracovat se sedadly a stabilizačními úpravami, aby bylo zajištěno optimální polohování.

Izokinetický dynamometr může být použit pro testování a hodnocení svalové výkonnosti profesionálních sportovců. Profesionální sportovní organizace využívají technologii k lepšímu hodnocení zdravotního stavu, výkonu a rizika úrazu sportovce a také ke zjištění potenciálních oblastí pro zlepšení. Izolací jednotlivých kloubů lze určit specifické svalové skupiny a srovnávat jejich výkonnost.

Toto zařízení nejen pomáhá pacientům v rehabilitaci před poraněním, ale může jim pomoci rozvíjet funkci v nových končetinách nebo ve svalové tkáni. S přesným měřením točivého momentu a rozsahu pohybu zůstává svalová výkonnost bezpečně pod kontrolou. Testování pak nabízí spolehlivé údaje, ze kterých lze provádět efektivnější výsledky.