Co je svalový metabolismus?

Svalový metabolismus je obecný termín, který se používá k popisu komplexních biochemických reakcí spojených se svalovou funkcí a vývojem. Tělo přijímá živiny, které poskytují energii, která musí být rozdělena různými tělesnými systémy, aby replikovaly buňky, odstranily odpad, bojovaly s infekcemi a prováděly další procesy potřebné pro život. Pokud jde o svaly, různé aminokyseliny, sacharidy a lipidy musí být rozloženy tak, aby byly použity jako energie nebo vytvořené svalovými buňkami, aby se vytvořila zdravá svalová hmota. Kolektivně se tyto procesy nazývají metabolismus svalů.

Lidé mají tři různé typy svalových systémů: srdeční, hladké a kosterní svaly. Každý z těchto svalových systémů slouží jinému účelu, a proto má mírně odlišné požadavky na funkci a vývoj. Diskuse o svalovém metabolismu se však nejčastěji týkají systému kosterního svalstva. Kostní svaly jsou připevněny ke kostem a jsou odpovědné za pohyb. Budování hmoty kosterního svalstva je známo jako svalový anabolismus, zatímco ztráta svalové hmoty je známá jako svalový katabolismus.

Pro přesnější pochopení procesů, které se podílejí na metabolismu svalů, je třeba nejprve pochopit obecné principy metabolismu. Stručně řečeno, jelikož jednotlivec přijímá potravu, tělo používá řadu enzymů, které rozkládají potravu do různých chemických složek a posílá je po metabolických cestách. Tyto metabolické dráhy jsou podobné dálnicím a přinášejí surové chemické složky do každého tělesného systému pro další zpracování. Jakmile každý systém obdrží tyto surové chemikálie, vybere určité molekuly, které budou používat jako energii, zatímco jiné molekuly se používají k vytváření nových chemikálií nebo nových buněk. Katabolismus se týká rozpadávání molekul k uvolňování energie, zatímco anabolismus znamená použití molekul jako stavebních prvků.

Všechny svaly, včetně kosterních, srdečních a hladkých svalů, využívají určitou formu svalového metabolismu k uvolnění energie, vytváření nových svalových buněk a odstranění odpadu nebo toxinů. U kosterních svalů se specifický proces a biochemikálie používané v každém procesu liší. Jaké chemikálie se používají a kroky, které se podílejí, jsou založeny na typu svalového vlákna a na tom, zda se svalová hmota zvyšuje nebo snižuje.

Zvýšení hmotnosti kostrové svalové hmoty vyžaduje například přidání více svalových buněk k zahušťování každého vlákna nebo vytvoření více svalových vláken. To znamená, že jednotlivé svalové buňky musí prostřednictvím fyzické aktivity a různých biochemických reakcí snižovat myostatin a zvyšovat cytokin, hormony odpovědné za regulaci růstu svalů. Kromě toho jsou aminokyseliny, sacharidy a lipidy využívány pro energii a jako stavební kameny k produkci více svalových buněk. Alternativně, pokud se myostatin zvyšuje, cytokin se snižuje, nebo pokud nejsou dostatečné množství sacharidů, aminokyselin nebo lipidů, svalový metabolismus působí opačně na tenké nebo snižuje počet svalových vláken.